Fler projekt

Seminarier

Välkommen till VINNOVAs årskonferens

Vid internationella mätningar brukar Sverige rankas bland toppländerna när det gäller innovationskraft. Men den globala konkurrensen ökar och det ställer oss inför nya utmaningar. Det går inte att leva på gamla meriter. Är Sverige tillräckligt attraktivt för att kunna tävla om investeringar, företagsetableringar och talanger i framtiden? Vad krävs för att locka kunskapsintensiva företag att etablera sig och investera i Sverige? Vad kan vi lära av andra länder som är framgångsrika?

Fler seminarier

Nyheter

Fler nyheter

Aktuell profil

Fler forskare

Stiftelsen för strategisk forskning SSF Vinnova Vinnova Svenskt näringsliv Svenskt näringsliv Teknikföretagen Teknikföretagen KK-stiftelsen KK-stiftelsen Mistra Mistra